Istoric

BDM_7337Centrul de Ecologie Montană, este o fundație ecologică non-profit specializată în protecția ecologiei montane și alpine.
A fost fondat în 1998 de Mihai Orleanu (geofizician) care adoră muntele și este pasionat de natura montană și alpină.

În Țara Branului, mai exact în satul de munte Moieciu de Sus, se află zona de maxim interes, de studiu și de dezvoltare a Centrului de Ecologie Montană. Moieciu de Sus este locul unde CEM activează și se implică în diverse proiecte împreuna cu alți parteneri.

Centrul de Ecologie Montană este o fundație care de la înfiintarea ei în satul Moieciu de Sus a activat în regiune și a atras specialiști din diverse domenii pentru a desfășura studii și cercetări în zonă.

Încă de la începutul înființării sale, Fundatia CEM s-a opus dezvoltării turistice urban-industriale în regiune, atrăgând atenția asupra pericolelor conexe unei asemenea dezvoltări în regiunea montană din Bran-Moieciu-Fundata.

Istoricul proiectelor și acțiunilor întreprinse de CEM arată un fir roșu ușor de urmărit care se încadrează exact în obiectivele fundației încă din anul 1998, dar și în perioada anterioară.
Casa Moieciu 1991 - pt web1990 – În cadrul unei excursii efectuate de către un grup de studenți ai Facultății de Geofizică a Universității din Münster/Germania în Munții Apuseni, se naște și se dezvoltă ideea creării unui ‘centru pentru excursii studentești’ într-o regiune montană a Carpaților românești. Organizatorul – Mihai Orleanu – preia ideea și începe ‘căutarea’ unei regiuni adecvate în România

1991 – Urmează – însoțit de pedologii Dr. Konstantin Orleanu și Dr. Valentin Bălăceanu – ‘descoperirea’ regiunii montane ‘Țara Branului’ de către M. Orleanu și achiziția imobilului din Moieciu de Sus – regiune ‘predestinată’ pentru activități și excursii studențești
1991 – se inființează Centrul de Ecologie Montană ca grup făra personalitate juridică de sprijin și interes pentru conservarea biodiversității și susținerea conceptului de dezvoltare durabilă în zona montană și alpină în România
1993 – Sosește la CEM prima excursie de studenți de la facultatea de geologie a Universității din Köln/Germania
1994 – prezent – Organizarea de multiple excursii universitare și întâlniri ecotematice la Moieciu de Sus
1996 – CEM se implică și activează în cadrul proiectului Phare-turism rural derulat de către organizatia Operation Villages Roumains

1998 – Centrul de Ecologie Montana este înființat ca persoană juridică română cu forma de organizare „Fundație” conform Legii 21/1924
1999 – CEM demarează proiectul ‘Conservarea Habitatelor în Parcul Național Bucegi’ cu cofinanțare europeană prin programul Life-Nature99
2000 – prezent – CEM derulează mai multe proiecte de mediu în colaborare cu diverse organizații și instituții din Romania și din UE
IMG_02222001 – prezent – CEM susține, sprijină și coordonează mai multe proiecte de diplomă, masterat și doctorat ale unor studenți din România și din străinătate
2005 – Renovarea Casei de oaspeți a CEM
2007 – CEM hotărăște să se implice mai puternic în organizarea de evenimente în regiunile montane în vederea atragerii atenției asupra periclitării peisajului agro-pastoral montan cauzat de procesul de urbanizare lăsat la voia întâmplării de către administrațiile publice locale.

2010 – Cu un nou concept de abordare a problemelor zonei montane CEM se implică și demarează organizarea mai multor evenimente (EcoMarathon, EcoCross, EcoKids (www.ecomarathon.ro) etc) care la ediția din 2015 a adunat cca. 1400 de alergători, devenind astfel unul dintre cele mai importante evenimente turistice din Romania.

2011 – prezent CEM inițiază, susține și coordonează acțiuni civice de protecție a peisajului agro-pastoral montan, a conservării biodiversității și a arhitecturii tradiționale din mediului montan (www.moieciudesus.ro ).
Ca exemple pot fi menționate:
•    Lobby pentru punerea sub protecție a sitului natural „La Chișătoare” din Moieciu de Sus (Habitatul: „izvoare petrifiante cu formare de tuf calcaros / travertin”,  – codul Natura 2000 al habitatului: *7220 –  considerat de interes conservativ prioritar (după nomenclatura românească R 5417) este reprezentat de izvoare cu Cratoneurion communtati.)
•    Combaterea reușită a construirii unui parc de distracție în incinta sitului „La Chișătoare”
•    Combaterea reușită a demarării unui proiect de construire unei salbe de 4 microhidrocentrale pe Valea Popii din Moieciu de Sus etc;

2012 – prezent CEM inițiază și suține înființarea Comitetului Consultativ Cetățenesc al satului Moieciu de Sus în baza Legii Administratiei Publice Locale în vederea eficientizării colaborării dintre Consiliul Local Moieciu, Primărie și cetățeni (www.moieciudesus.ro );

2013 – prezent CEM inițiază și suține acțiuni administrative de combatere a construirii drumului Transcarpatica, drum ce se dorește de către inițiatori să lege Judetul Brașov de Județul Dâmbovița prin aria protejată Parcul Natural Bucegi.
print11

2015 – 2016 Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat cu Primăria Comunei Fundata, implementează Proiectul „Conservarea peisajului agro-pastoral si a biodiversității în zona Fundata-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, componenta Dezvoltare Durabilă, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 143,695.30 EUR.
Prin acest proiect, inițiatorii își propun să creeze premisele unei dezvoltări durabile a zonei prin ecoturism, ca factor esențial în conservarea peisajului agro-pastoral.

Prin proiectele desfășurate dea-lungul istoriei sale, fundația Centrul de Ecologie Montană a arătat că în cadrul acțiunilor sale ea are:
•    Capacitatea de a mobiliza localnicii
•    Susținerea pe plan local a cetățenilor
•    Capacitate organizațională în demararea și implementarea de proiecte finanțate prin surse proprii și terțe
•    Capacitatea unei colaborări profesioniste cu Administrația Publică Locală, Județeană și Națională,
•    Capacitatea de a iniția și dezvolta proiecte cu alte ONGuri și instituții ale statului,
•    Experiența de a colabora și organiza voluntari (ex. la evenimentul EcoMarathon sunt implicați cca 170 voluntari) etc.

Obiective

BDM_8756

•  Dezvoltarea activităților de conservare a naturii în România, dar în mod special în Țara Branului (Bran, Moieciu, Fundata);
•    Promovarea colaborărilor internaționale (universități, licee, școli profesionale etc.) în domeniul ecologiei montane;
•    Cunoașterea și valorificarea mediului înconjurător, floră, faună;
•    Păstrarea și Conservarea Peisajului Agro-Pastoral și a Biodiversității;
•    Promovarea și păstrarea satelor de munte, în special a satului Moieciu de Sus;
•    Dezvoltarea durabilă a zonei;
•    Monitorizarea și cercetarea stiițifică a habitatelor naturale montane;
•    Implicarea în informarea și educația studenților și elevilor cu privire la ecosistemele extrem de labile ale zonei montane;
•    Incurajarea dialogului dintre sectoarele public şi privat şi administraţiile parcurilor naţionale/naturale;
•    Determinarea politicilor de dezvoltare turistică a zonei (lobby pentru ecoturism);

Principii

BDM_7416Fundația CENTRUL DE ECOLOGIE MONTANA își asumă în derularea proiectelor, de sine stătătoare sau împreună cu alți parteneri, respectarea următoarele principii:

1.    CEM dorește să participe în mod activ la planificarea şi implementarea proiectelor și acţiunilor de protecție a mediului.
2.    Să dezvolte permanent capacitatea de colaborare cu partenerii CEM.
3.    Să lucreze cu ceilalţi parteneri într-o relaţie de parteneriat bazat pe încrederea în buna intenţie a fiecărui partener.
4.    Să aplice principiul transparenţei în toate activităţile şi proiectele derulate.
5.    Să comunice deschis şi în mod regulat cu partenerii CEM în functie de inițiativele și activitățile legate de proiectele aflate în derulare.
6.    Să supună dezbaterilor eventuale divergenţe de opinii legate de orice activitate din cadrul proiectelor comune cu partenerii CEM şi să caute în mod constructiv soluţii pentru a se asigura colaborarea eficientă.
7.    Să nu prejudicieze în nici un fel imaginea partenerilor.
8.    Să nu admită politizarea partinică a proiectelor derulate de către fundație sau a  celora în care CEM este partener.
9.    Să nu admită derularea unor proiecte sau colaborarea în proiecte cu implicare religioasă.

Casa CEM

„Dacă vrei să construieşti un vapor, să nu începi prin a-i trimite pe oameni după lemne, cuie, unelte, sfori şi alte materiale. Învaţă-i întâi să tânjească după marea îndepărtată, nesfârşită.” Antoine de Saint-Exupéry

‘Inima’ Centrului de Ecologie Montana este în ziua de azi casa construită în anii 1947 de către familia Gârbacea Zinca și Ioachim din Moieciu de Sus. Înainte, casa avea denumirea ‘Casa după Luncă’ fiind singura dintr-o zonă destul de mare din Valea Bângăleasa. Lunca era denumită și ‘la Zinca’ după proprietara ei. Între anii 1985 și 1991 casa nu a mai fost întreținută de către moștenitorii proprietarilor care decedaseră în 1985 și a ajuns, în anul 1991, într-un grad avansat de degradare.

Casa Moieciu 1992 - pt webAjuns pentru prima oara în 1991 în Moieciu de Sus ne-am hotărât aproape instantaneu, după ce am vazut-o, să o cumpărăm și să o renovăm. Poziția ei sub o mică padurice, la poalele Bucegilor cu faneața mare de jur îmrejurul ei, ne-a fermecat. Simultan cu renovarea și restaurarea casei am dezvoltat și ideea creării Centrului de Ecologie Montană ca o fundație cu scop și activitate bine definită în domeniul ecologiei montane (vezi STATUT CEM).

Azi, casa este împărțită într-un perimetru rezervat familiei Orleanu și un altul care oferă membrilor CEM posibilitatea să înnopteze în unul din cele 4 dormitoare, precum să foloseasca sala de mese și alte spații comune care oferă membrilor o multitudine de posibilități să-și petreacă timpul lucrând, cercetând sau studiind, dezvoltând proiecte sau pregătind acțiuni care urmează a fi desfășurate.
Aflat distinct de clădire, seminarul CEM oferă membrilor posibilitatea să organizeze întâlniri și mese rotunde. Câteodată, acest spațiu este utilizat și drept atelier de creație sau depozit temporar pentru materiale publicitare sau altele, necesare proiectelor CEM.

Echipa

 

 • Mihai Orleanu

  Președinte

  Profesie: Geofizician
  Preocupari: Ecologia montană și alpină, istoria fizicii
  Activități sportive: Alergarea montană, triathlon
  Data nașterii: 27.11.1966

  Natalie Orleanu

  Coordonator de Proiecte

  educația de mediu
  Profesie: Biolog, Profesoară de limba germană
  Preocupări: înot, pictură, artizanat, excursii
  Data nașterii: 21.02.1972