În cadrul Proiectului “Conservarea Peisajului Agro-Pastoral și a Biodiversității în zona Fundata – Moieciu de Sus au loc mai multe acțiuni de amenajare și semnalizare a potecilor din zonă.

Se realizeaza un sistem de informare ecoturistică de bază la nivelul zonei Fundata-Moieciu de Sus, vor fi indentificați minim 30 meșteri și artiști populari, 10 pensiuni vor fi evaluate în vederea certificării din punct de vedere ecoturistic, peste 400 de cetăţeni vor participa la activităţile proiectului şi peste 500 de copii vor participa la activităţile de educare şi conştientizare.

Acest Proiect a pornit de la obiectivele principale ale Centrului de Ecologie Montană: dezvoltarea durabilă a Satului Moieciu de Sus, cunoașterea și valorificarea mediului înconjurător, floră, faună, educarea și informarea localnicilor, elevilor și turiștilor, păstrarea și conservarea biodiversitătii și a peisajului agro-pastoral.

Ecoturism, ceva natural!