Fundația CENTRUL DE ECOLOGIE MONTANA își asumă în derularea proiectelor, de sine stătătoare sau împreună cu alți parteneri, respectarea următoarele principii:

1.    CEM dorește să participe în mod activ la planificarea şi implementarea proiectelor și acţiunilor de protecție a mediului.

2.    Să dezvolte permanent capacitatea de colaborare cu partenerii CEM.

3.    Să lucreze cu ceilalţi parteneri într-o relaţie de parteneriat bazat pe încrederea în buna intenţie a fiecărui partener.

4.    Să aplice principiul transparenţei în toate activităţile şi proiectele derulate.

5.    Să comunice deschis şi în mod regulat cu partenerii CEM în functie de inițiativele și activitățile legate de proiectele aflate în derulare.

6.    Să supună dezbaterilor eventuale divergenţe de opinii legate de orice activitate din cadrul proiectelor comune cu partenerii CEM şi să caute în mod constructiv soluţii pentru a se asigura colaborarea eficientă.

7.    Să nu prejudicieze în nici un fel imaginea partenerilor.

8.    Să nu admită politizarea partinică a proiectelor derulate de către fundație sau a  celora în care CEM este partener.

9.    Să nu admită derularea unor proiecte sau colaborarea în proiecte cu implicare religioasă.