Conservarea peisajului agro-pastoral și a biodiversității în zona Fundata-Moieciu de Sus

Data inceperii proiectului: 01/03/2015
Proiectul s-a incheiat la data: 30/04/2016
Acest proiect implica voluntari!
Pagina de facebook a proiectului: www.facebook.com/PeisajeAgroPastorale

Centrul de Ecologie Montană (CEM) în parteneriat cu Mihai Benea expo 15 Primaria Fundata, implementează, în perioada martie 2015 – aprilie 2016,  proiectul “Conservarea peisajului agro-pastoral și a biodiversității în zona Fundata-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania, componenta Dezvoltare Durabilă, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 143,695.30 EUR.
Prin acest proiect, iniţiatorii își propun să creeze premisele unei dezvoltări durabile a zonei prin ecoturism, ca factor esențial în conservarea peisajului agro-pastoral.
Acest proiect a apărut din ”Dorința noastră de a păstra cadrul natural și tradiţional de la Poalele Munților Bucegi și Leaota, fără a aduce schimbări majore locurilor și oamenilor, schimbări care ar putea provoca un dezechilibru uriaș, atât mediului înconjurător dar și familiilor și locuitorilor. Vrem să încurajăm și să păstrăm familia și îndeletnicirile tradiționale și să promovăm ecoturismul atât către consumator, cât și către localnicii care oferă servicii în zonă”, afirmă Mihai Orleanu, președintele CEM.
În zona Fundata – Moieciu de Sus există două mari arii protejate – Parcul Natural Bucegi și Parcul Național Piatra Craiului. Aceste peisaje agro-pastorale de la poalele munților Bucegi, Piatra Craiului si Leaota, văzute din Moieciu de Sus și Fundata, sunt de o frumusețe care îți taie respirația, sunt locuri inedite, cu poteci care traversează fânețe si păduri, dar și case cu un farmec aparte. Zona cuprinsă în proiect reprezintă arealul unor specii de plante și animale importante, biodiversitatea extrem de ridicată a fânețelor se manifestă prin existența a nu mai puțin de 13 specii de orhidee și peste 42 de specii de fluturi.
Având în vedere că în ultimul deceniu s-a constatat o schimbarea structurală a ocupației comunității locale din zona Fundata – Moieciu de Sus și o orientare a acesteia către turism, prin intermediul acestui proiect dorim să oferim posibilitatea localnicilor şi turiştilor să conştientizeze că dezvoltarea satelor de munte prin diferite activități, dar mai ales prin turism, nu trebuie să afecteze cadrul natural, cultural și mai ales biodiversitatea mediului înconjurător.

Mihai Benea expo 03Activităţile proiectului constau în: activităţi de documentare şi cercetare, realizarea unui sistem de informare ecoturistică de bază, la nivelul zonei Fundata-Moieciu de Sus, activităţi de educare şi conştientizare a copiilor, localnicilor si vizitatorilor privind importanţa conservării peisajului agro-pastoral, întocmirea documentaţiilor pentru certificarea ecoturistică a 10 pensiuni din zona Fundata-Moieciu de Sus, crearea unor pachete ecoturistice integrate, organizarea Festivalului de ecoturism “Fundata-ecoturism la înălţime”
Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă membrii celor două comunităţi locale, turiştii români şi străini şi copiii.
Ca urmare a acestui proiect se va realiza un sistem de informare ecoturistică de bază la nivelul zonei Fundata-Moieciu de Sus, vor fi indentificați minim 30 meșteri și artiști populari, 10 pensiuni vor fi evaluate în vederea certificării din punct de vedere ecoturistic, peste 400 de cetăţeni vor participa la activităţile proiectului şi peste 500 de copii vor participa la activităţile de educare şi conştientizare.
Toate acțiunile și activitățile incluse în proiect pornesc de la obiectivele principale ale Centrului de Ecologie Montană: dezvoltarea durabilă a Satului Moieciu de Sus, cunoașterea și valorificarea mediului înconjurător, floră, faună, educarea și informarea localnicilor, elevilor și turiștilor, păstrarea și conservarea biodiversitătii și a peisajului agro-pastoral.
Ecoturism, ceva natural!

Zona agro-pastorală Fundata–Moieciu de Sus beneficiază de o biodiversitate rar întâlnită în cadrul Uniunii Europene. Puţini ştiu însă asta. Biodiversitatea extrem de ridicată a fâneţelor se manifestă prin existenţa a nu mai puţin de 10 specii de orhidee şi peste 42 de specii de fluturi.
Varietatea plantelor ce formează fâneţele din zona Fundata – Fundățica – Moieciu de Sus cuprinde, zeci de asociaţii vegetale cu sute de specii de plante vasculare.
Conform Directivei Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice din 21 mai 1992, o multitudine din speciile de plante şi de fluturi ale acestor fâneţe din zonă au regim de „plante rare” sau sunt pe cale de dispariţie. Existenţa acestor specii se datorează atât factorilor naturali (precum solurile formate pe rocile calcaroase sau pe cele de şisturi cristaline, climatului tipic pentru zona montană, altitudinii, etc) cît şi, în mod special, formei de gospodărire tradiţională agro-pastorală montană.
Înlocuirea covorului natural (pădure) cu cel cultural (fâneaţă), acum câteva sute de ani, a avut ca efect nu numai mărirea biodiversităţii, dar a creat şi dependenţa noului peisaj agro-pastoral de îngrijirea, prelucrarea şi valorificarea omului.  Prin urmare, fâneţele nu pot rezista mai multe sezoane fără să sufere degradări ale compoziţiei floristice, eroziunea solului şi reapariţia lăstarilor de pădure, dacă nu beneficiază de  îngrijirea localnicilor, a muncilor tradiţionale (împrăştierea gunoiului de grajd în primavără, curăţirea fâneţelor de pietre, cositul, uscatul şi strânsul fânului, etc).
Existenţa şi comercializarea pe piaţă a produselor locale (lapte, caş, brânză, lână, etc.) a asigurat în decursul veacurilor prelucrarea terenurilor şi  îngrijirea fâneţelor. Astăzi se poate spune că biodiversitatea, conştientizată mai recent, a fost conservată şi datorită comerţului cu aceste produse tradiţionale.

Zona în care se va desfășura Proiectul este cea a satelor Fundata – Moieciu de Sus

BDM_5986Fundata, sat răsfirat
Situată între Parcul Naţional Bucegi şi Parcul Naţional Piatra Craiului,
Fundata este comuna aflată la cea mai mare altitudine din România (1360 m).
Suntem la înălţime!
…nu numai prin altitudine. Turiştii vor afla la noi peisaje montane ce îţi taie răsuflarea, vor respira cel mai curat aer (aşa cum o demonstrează staţia de măsurare a aerului amplasată în zonă), vor cunoaşte oameni primitori, obiceiuri şi tradiţii nealterate, arhitecutură veche autentică, se vor delecta cu mâncare bună şi sănătoasă, sau se vor putea recreea practicând sporturi de iarnă, drumeţii, mountainbike…
•  Organizare administrativă: Comuna Fundata este formată din satele Fundata, Şirnea şi Fundăţica
•  Populaţie:1.017 locuitori
•  Atestare Documentară: • 1729 Şirnea • 1732 Fundata
•  Tradiţia Turistică: 1968 Şirnea – primul sat turistic din România
Mihai Benea expo 24Moieciu de Sus, sat înșiruit de-a lungul văii
Moieciu de Sus este un sat cu aproximativ 4000 de locuitori, aşezat în zona centrală a României, în sud estul Transilvaniei. Satul se întinde de-a lungul a trei văi – Valea Işani, Valea Popii şi Valea Băngăleasa – şi se termină în pădurile care limitează Parcul Natural Bucegi. Singura cale de întoarcere cu maşina e tot pe drumul pe care ai venit, asta dacă nu te încumeţi sa treci Bucegii pe jos.
Din punct de vedere natural, satul are o poziţie de excepţie, fiind situat între cele două masive muntoase – Bucegi şi Piatra Craiului – care oferă nenumărate posibilităţi de excursii, trasee montane şi activităţi outdoor.
Pe langa punerea în valoarea a biodiversității naturale, a reliefului tectonic și a specificitățiilor etnografice ale zonei, proiectul se va concentra și pe „retrăirea istoriei” de către ecoturiști într-o zonă istorică importantă, de interferențe culturale, sute de ani zona Fundata – Moieciu de Sus fiind situată pe hotarul istoric dintre Transilvania și Țara Românescă. (N. Pepene, B.F. Popovici, Fundata. O istorie în imagini, 2012)
Mihai Benea expo 31Activităţile proiectului:
•    Activităţi de documentare şi cercetare a habitatelor, florei, faunei, solului, istoriei şi tradiţiilor zonei
•    Realizarea unui sistem de informare ecoturistică de bază, la nivelul zonei Fundata-Moieciu de Sus prin:
o    identificarea si revitalizarea a minim 30 meşteri  şi artişti populari din zonă
o    valorificarea unor monumente istorice, ansambluri si gospodării tradiţionale
o    realizarea a 6 trasee ecoturistice
o    realizarea unor puncte de informare si interpretare ecoturistică
o    realizarea unei hărţi ecoturistice
•    Activităţi de educare şi conştientizare privind importanţa conservării peisajului agro-pastoral
•    Derularea unei campanii de advocacy, la nivelul zonei, pentru asigurarea promovării protecţiei peisajului agro-pastoral
•    Intocmirea documentaţiilor pentru certificarea ecoturistică a 10 pensiuni din zona Fundata-Moieciu de Sus
•    Crearea unor pachete ecoturistice integrate
•    Organizarea Festivalului de ecoturism “Fundata-ecoturism la înălţime”
Prin toate activitățile proiectului urmărim PROMOVAREA ECOTURISMULUI ca activitate prioritară în politica locală de turism organizată pe durata proiectului și dezvoltarea unui sistem de informare ecoturistic specific la nivelul zonei Fundata-Moieciu de Sus care să permită valorificarea patrimoniului agro-pastoral prin lărgirea gamei de servicii oferite, fără un impact negativ asupra mediului.
Avem in vedere și crearea unor PACHETE ECOTURISTICE, care vor include intregul circuit economic local tradițional bazat pe utilizarea și îngrijirea fânețelor și pășunilor din zonă, și dezvoltarea unui sistem de informare ecoturistic de bază în concordanță cu principiile ecoturismului – impact minim asupra cadrului natural, valorificarea resurselor locale, durabilitate, păstrarea tradiţiilor, informarea și interacțiunea cu vizitatorii. Toate acestea ar urma să permită conservarea și valorificarea peisajului agro-pastoral la nivelul zonei Fundata –Moieciu de Sus.
print20Obiectiv general:
Conservarea peisajului agro-pastoral și a biodiversității în zona Fundata-Moieciu de Sus prin implementarea unor măsuri concrete de dezvoltare durabilă de ecoturism.
Obiective specifice:
1)    Crearea premiselor pentru implicarea activă a cetățenilor comunităților în activitățile de ecologizare și igienizare realizate în cadrul proiectului, prin crearea grupului de voluntari și în luarea deciziilor de dezvoltare durabilă la nivel local prin înființarea a două asociații de ecoturism și a unei rețele ecoturistice la nivel local
2)    Promovarea ecoturismului ca activitate prioritară în politica locală de turism prin campania de advocacy organizată pe durata proiectului
3)    Dezvoltarea unui sistem de informare ecoturistic specific la nivelul zonei DAP Fundata-Moieciu de Sus care să permită valorificarea patrimoniului agro-pastoral prin lărgirea gamei de servicii oferite fără un impact negativ asupra mediului
4)    Conștientizarea valorilor naturale și culturale și a principiilor de ecoturism în rândul copiilor, prin susținerea implicării instituțiilor de învățământ,  localnicilor, prin organizarea meselor rotunde, și  a vizitatorilor, prin elaborarea „Ghidului DAP Fundata-Moieciu de Sus”.
5)    Dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizate de comunităţile locale prin evaluarea în vederea certificarii ecoturistice a  minim 10 structuri de cazare, identificarea și valorificarea a 30 meșteri și artiști locali, crearea unor pachete ecoturistice integrate care să permită îmbunătățirea calității experienței turistice și individualizarea destinaţiei DAP Fundata –Moieciu de Sus
6)    Promovarea pachetelor ecoturistice la nivel naţional şi internaţional  în vederea asigurării sustenabilității proiectului
7)    Creșterea vizibilității solicitantului ca promotor al conservării biodiversității (dezvoltare organizațională)
Beneficiarii implementării proiectului sunt:
•    Primăriie comunelor Fundata și Moieciu de Sus prin crearea sistemului de informare ecoturistică de bază
•    Cele două comunități care vor beneficia direct de conservarea biodiversității și a peisajului agro-pastoral de care dispun
•    Copiii din școlile comunei Fundata și școala Moieciu de Sus, prin activitățile extracurriculare privind protecția mediului și materialele de promovare a patrimoniului natural și cultural de care vor beneficia
•    10 proprietari de pensiuni care vor depune documnetația în vederea certificării ecoturistice a pensiunilor
•    30 meșteri și artiști locali care vor beneficia de revitalizarea meșteșugurilor și a activităților tradiționale practicate
Grupuri țintă vizate direct: membrii celor două comunități locale, turiștii români și străini, populația școlară și preșcolară din zonă, consiliile locale ale celor două comunități.
Beneficiarii indirecți:
•    Centrele de informare turistică și tour operatorii, prin lărgirea ofertei turistice cu specific ecoturistic.
•    Instituții de învățământ superior prin interesul experților pentru efectuarea de studii și cercetări
•    Agenții economici din turism, proprietarii de pensiuni, prin creșterea atractivității zonei ca urmare a dezvoltării infrastructurii ecoturistice în cadrul proiectului
•    Organizațiile neguvernamentale de mediu, prin implicarea în activitățile proiectului.
•    Administrațiile Parcurilor Național Piatra Craiului și Parcului Natural Bucegi prin acțiunile de conștientizare a vizitatorilor
•    Familiile elevilor.
Beneficiarii proiectului vor fi implicați activ în toate acțiunile desfășurate astfel încât dezvoltarea zonei să se realizeze pe baza nevoilor reale ale comunității.