Ecoturism în Zona Fundata – Moieciu de Sus

Autor Categorii: EcoMarathon, Ecoturism, Peisaje Agro-Pastorale [2015-10-14 15:56:43]

print29Prin acest proiect, iniţiatorii își propun să creeze premisele unei dezvoltări durabile a zonei prin ecoturism, ca factor esențial în conservarea peisajului agro-pastoral.
Acest proiect a apărut din dorința noastră de a păstra cadrul natural și tradiţional de la Poalele Munților Bucegi și Leaota, fără a aduce schimbări majore locurilor și oamenilor, schimbări care ar putea provoca un dezechilibru uriaș, atât mediului înconjurător dar și familiilor și locuitorilor.

Zona agro-pastorală Fundata–Moieciu de Sus beneficiază de o biodiversitate rar întâlnită în cadrul Uniunii Europene. Biodiversitatea extrem de ridicată a fâneţelor se manifestă prin existenţa a nu mai puţin de 13 specii de orhidee şi peste 42 de specii de fluturi.
Varietatea plantelor ce formează fâneţele din zona Fundata – Fundățica – Moieciu de Sus cuprinde, pe lângă sute de specii de plante vasculare şi zeci de asociaţii vegetale.

Înlocuirea covorului natural – pădure cu cel cultural – fâneaţă, acum câteva sute de ani, a avut ca efect nu numai mărirea biodiversităţii, dar a creat şi dependenţa noului peisaj agro-pastoral de îngrijirea, prelucrarea şi valorificarea omului.  Fâneţele nu pot rezista mai multe sezoane fără să sufere degradări ale compoziţiei floristice, eroziunea solului şi reapariţia lăstarilor de pădure, dacă nu beneficiază de  îngrijirea localnicilor prin muncile tradiţionale: împrăştierea gunoiului de grajd în primavără, curăţirea fâneţelor de pietre, cositul, uscatul şi strânsul fânului etc.

Dezvoltarea satelor de munte prin diferite activități, dar mai ales prin turism, nu trebuie să afecteze cadrul natural, cultural și mai ales biodiversitatea mediului înconjurător. Atracții pentru cei care vizitează zona, există deja, trebuie doar descoperite de fiecare dintre noi iar localnicii să fie gazde primitoare și să le arate, celor care vin în zonă, bogăția naturală și tradițională pe care o au.